Expert

Trainingen in
AandachtsManagement & MindMappen
daarvoor moet je bij Rudy Rensink zijn!

Deelnemers aan mijn trainingen inzicht geven en technieken leren waarmee ze effectiever kunnen zijn. Waardoor ze plezieriger werken. Waar door ze plezieriger leven! Dát is mijn passie!

AandachtsManagement wordt steeds belangrijker in deze overvolle wereld waar we constant bedolven worden onder een zee van (digitale) informatie. Time Management voldoet niet meer, want als we efficiënter gaan werken komt er alleen maar weer extra werk op ons af.

AandachtsManagement zorgt er voor dat je de juiste prioriteiten stelt, dat je let op je energiebalans, dat je beseft dat je bepaalde werkzaamheden niet moet doen, of juist op een ander tijdstip. Het geeft je inzicht in de onderbrekingen en hoe die te voorkomen.
Kortom, “Aandacht is het tegengif voor afleiding!”

MindMappen, dat is mijn! Mijn doel is om de deelnemers aan mijn trainingen de verschillende toepassingen van het MindMappen op de meest effectieve manier aan te leren zodat zij het hoogste rendement halen uit deze schitterende techniek!

Mind Mappen, nu ook als onderdeel van de AandachtsManagementTraining!

Computeropleidingen door Rudy Rensink
Trainer Rudy Rensink in actie.

Mijn vader zei altijd tegen mij: ‘je moet begrijpen waar je mee bezig bent’. Ik vertaal dit naar mijn cursisten zodat zij begrijpen hoe iets werkt en waarom het zo moet, in plaats van ze een ’trucje’ te leren en ze dan succes te wensen. Ik ben een rendementsfreak en ben pas tevreden als mijn cursisten tevreden zijn. Daar mag je mij aan houden!

Opleidingen met het hoogste rendement!


Rudy Rensink is sinds 1993 toonaangevend trainer op het gebied van Microsoft Office trainingen, Mind Mappen en snellezen.

De afgelopen 30(!) jaar heeft Rudy duizenden mensen getraind in de pakketten en de toepassingen. De deelnemers komen uit alle geledingen van de maatschappij. Van multi-nationals zoals Shimano, Alcoa, Bonduelle, Greenfood, Shell e.d.; landelijk opererende grote bedrijven, landelijke en regionale en plaatselijke overheden, (hoge) scholen en individuele inschrijvingen.

Professionals komen uitstekend tot hun recht bij Rudy. Of het nou WO-niveau is of VMBO, Rudy kan zich prima aanpassen aan het niveau en samenstelling van de deelnemers. Hierdoor kan het tempo van een klassikale training volledig aangepast worden aan de doelgroep.

Kortom, MindMappen en snellezen: Rudy geeft trainingen zoals U dat wilt!


Rudy geeft trainingen in MindMappen & Snellezen.